Dina REYIAN®-produkter garanteras av oss.

Alla underförstådda garantier som anges nedan är begränsade till 24 månader från inköpsdatumet.

Vår garanti täcker endast tillverkningsfel på själva urverket (mekanism, boett, kristall). Andra delar än ovan täcks inte av denna garanti. Produktgarantin är endast giltigt i ägarskapet till den ursprungliga ägaren efter oss, inga begagnade produkter eller 3:e partsägare av något har någon garanti. Om du behöver använda garantin, vänligen kontakta oss via e-post på support@reyian.com. Ge e-postmeddelandet ”Garanti” och ange ditt namn, adress, ordernummer och en detaljerad beskrivning av problemet. Returfrakt betalas av dig och om garantin är giltig återbetalar vi dig. Vi returnerar din produkt om vi inte hittar några beskrivna defekter som omfattas av garantin och debiterar dig för returfrakten.

Observera att kunden är ansvarig för reparation / byte av delar samt kostnader för detta i följande fall, även under garantiperioden.

Fel eller skada orsakad av följande:

Vatten, eld eller någon form av naturkatastrof.

Estetiska förändringar orsakade av normalt slitage och åldrande.

Saknaden av giltig dokumentation för att styrka ägandeskap samt köp direkt från oss (orderbekräftelse via e-post med fullständig information).

Felaktig användning eller slarv (bucklor, trasig kristall/glas etc.)

Batteribyten.

Om det bedöms att vissa delar behöver bytas ut och originaldelar inte finns tillgängliga, förbehåller vi oss rätten att använda oss av likvärdiga delar som lämpliga ersättare.

Garantin täcker inte följande och är inte begränsad till:

Saknad, raderad, ändrad, förfalskad, ersätt, vanställt eller oläsligt serienummer

Skador på grund av obehörig reparation, service eller ändring

Kristall (glas), batterier och remmar

Vattenskador

Bevis på skada av något slag som orsakats av en olycka, felaktig användning eller felaktig hantering av någon del av produkten eller tillbehör, hantering som strider mot instruktionerna eller riktlinjerna som medföljer produkten, brist på vård eller felaktigt underhåll, manipulering, missbruk, slitage eller någon annan faktor än en defekt i produktens del eller hantverk som kan härledas som ett fabrikatsfel.

Om du vill rapportera en skada måste du göra det inom 60 dagar från upptäckten och inom garantin, annars är garantin inte giltig.
Gratis frakt
Säker e-handel
Kundvagn cart 0
You have successfully subscribed!
sv