Vi på RYJC AB (nedan kallat "vi", "oss", ”vår” eller "vårt") skyddar din integritet och respekterar din personliga information. Dessutom behandlas inte mer personuppgifter än vad som är nödvändigt och behandlas på ett adekvat och korrekt sätt. Informationen nedan är avsedd att ge dig som kund omfattande information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du uppfyller dina rättigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska enheter när det gäller behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG, mer allmänt känt som GDPR.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som kan direkt eller indirekt identifieras, särskilt med hänvisning till indikatorer såsom namn, personnummer, platsinformation eller genom indikatorer online såsom eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Exempel är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer, din medicinska historia, dina resmönster, dina surfvanor, en bild av dig. Man kan helt enkelt säga om informationen kan hjälpa att identifiera dig så är det personlig information.

När behandlas personuppgifter?

När du utför en åtgärd eller en kombination av åtgärder som rör personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om de är automatiserade, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller modifiering, förberedelse, läsning, användning, överföring genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanslagning, begränsning, radering eller förstörelse.

Ansvar

Vi är ansvariga för personuppgifter och ansvarar för behandlingen av personuppgifter och bestämmer syftet och hur uppgifterna ska behandlas.

 
Tredje part

Informationen som samlas in kan delas med våra nära partner för analytiska syften. Ingen personlig information kommer att föras vidare, handlas, publiceras utöver vår organisation och tillförlitliga partners.
Vi kan ev. dela din data med följande:
Köpare, investerare, finansiärer och rådgivare ifall vi säljer vårt bolag eller tillgångar, omstrukturerar, oavsett om det är en sammanslagning, omorganisation eller liknande.
Våra jurister och andra professionella rådgivare, inklusive våra revisorer.
Banker vid nödvändiga transaktioner.
Statliga organ, tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande organ, domstolar och försäkringsgivare där lagen kräver oss att göra det.
För att utöva våra legala rättigheter (t.ex. exempel i domstolar vid tvister).
För förebyggande arbete mot misstänkt brottslighet, polisutredningar etc.
För skydda av våra anställda och kunder.

Cookies

Cookies är mycket små textfiler som lagras på din hårddisk när du besöker webbplatser. Vi använder första parts cookies och tredje parts cookies med syfte att föra webbfunktionalitet, webbstatistik och reklam.
Följande cookies används på vår site:
Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger ner din webbläsare eller app.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills de går ut eller du tar bort dom.
Förstapartscookies är cookies skapade av webbplatsen du besöker.
Tredjepartscookies är cookies skapade av en tredjepartssida, t.ex. Facebook.

Facebook 

Vi tillåter cookies från Facebook som tredje part. När personer som är inloggade på Facebook besöker en webbplats som använder Facebooks annonseringslösningar skickar webbläsaren viss information till Facebook, t.ex. webbadressen till webbplatsen. Syftet med att använda denna är att förbättra den riktade marknadsföringen på Facebook genom en kartläggning av besökarens interaktion med vår hemsida.

Vår användning av Cookies

Några Cookies är viktiga för webbplatsen ska fungera korrekt. Cookies har lagrar dina inställningar och gör din shoppingupplevelse mer bekväm, t.ex. känner igen din enhet och kommer ihåg dina inställningar såsom språk, valuta etc.

För webbanalys, till exempel för att få information om hur besökare interagerar med webbplatsen.

Med hjälp av cookies kan vi anpassa annonsering efter ditt beteende och på så vis visa relevanta produkter/tjänster till rätt person.
Exempelvis att skapa personliga erbjudanden, komma ihåg vad som finns i din kundvagn och göra det möjligt för olika tjänster och funktioner att fungera som dom ska.
 

Vår hantering av dina personuppgifter

Personuppgiftsbehandling

Syfte och ändamål med behandlingen

Kategorisering av personuppgifter

Kategorisering av registrerade

Rättslig grund

Lagringstid

Köp av tjänst / Vara

Tillhandahåller tjänst/produkt

Kontaktinformation, Fakturainformation

Kunder

Avtal, Rättslig förpliktelse

Enligt avtal och gällande lagstiftning

Telefonkontakt

Återkoppling, slutförande av avtal.
Support

Kontaktinformation

Alla

Avtal, intresseavvägning

Enligt avtal och gällande lagstiftning

Hemsidan

Marknadsföring av produkter

Kakor (Cookies)

Alla

Avtal, intresseavvägning

 

Reklam, samarbeten etc

Marknadsföring

Kontaktinformation, Fotografier

Kunder och samarbetspartners

Avtal, Intresseavvägning

Enligt Avtal och gällande lagstiftning

Kontakt via sociala medier eller mejl

Återkoppling, fullgörande av avtal.
Support

Kontaktinformation

Kunder, leverantörer, potentiella kunder

Avtal, intresseavvägning

 

Lagring och backup av data lokalt / molnet

Säkerställande av data i händelse av förlust

Alla kategorier av data

Alla registrerade hos oss

Avtal, intresseavvägning

Enligt avtal

 

Dina rättigheter som registrerad.
1) Du har rätt att begära ut en lista på de personuppgifter som vi har på dig.

2) Du har rätt till rättelse. Om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig har du rätt att få dessa uppgifter korrigerade eller kompletterade.

3) Du har rätt att göra invändningar. Skulle du finna att behandlingen är felaktig eller har andra invändningar, har du, under förutsättning att det inte finns några tvingande, berättiga skäl, rätt till att vi upphör med behandlingen.

4) Du har rätt till begränsning av behandling.

5) Du har rätt dataportabilitet, dvs att dina personuppgifter förs över till en annan personuppgiftsansvarig.

6) Du har rätten att bli glömd, men som kund måste vissa personuppgifter sparas enligt lag.

7) Du har rätten att inte bli föremål för automatiserade beslut

8) Om det inträffar en personuppgiftsincident har du rätt att få veta detta.
Även om du har dessa rättigheter kan det förekomma situationer då rättigheterna inte kan tillgodoses.

 

Om du tror att vi inte behandlar din information ordentligt eller bryter mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till datainspektionen. https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Om det visar sig att dina personuppgifter har behandlats felaktigt och du har skadats. Du kan ha möjlighet att kräva skadestånd från personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsassistent vid allmän domstol. Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsassistenten kan bevisa att de inte är ansvariga har de ingen skyldighet att betala ersättning.

Uppdateringar

Vår personuppgiftspolicy kan komma att ändras, alla uppdateringar kommer att läggas ut på denna sida.
Uppdaterad 2020-10-16
Gratis frakt
Säker e-handel
Kundvagn cart 0
You have successfully subscribed!
sv